Restauratie Watson

Sinds 28 maart 2011 wordt de Reddingboot 2 als varend erfgoed beschermd. Dit schip is een prachtig bewaard werkinstrument van de Belgische reddingsdienst na de Tweede Wereldoorlog. Het toont ons de sporen van onze maritieme geschiedenis en fungeert als een tastbare herinnering aan het verleden.

Om dit uniek stuk Belgisch en Nieuwpoorts maritiem erfgoed te bewaren, drong een grondige restauratie zich op. Dit project zal vermoedelijk drie jaar duren. Elk onderdeel moet geïnspecteerd worden, van de romp tot de vele koperen elementen. Ook de motoren krijgen een revisie.

Voor de restauratie wordt gebruik gemaakt van originele wisselstukken afkomstig van Reddingboot 1 die zich ook in de loods bevindt. Deze boot is te zwaar beschadigd om nog hersteld te worden, maar doet wel dienst als kijkmodel.

Stad Nieuwpoort trekt voor de restauratie 90.000 euro uit. Verder wordt nagegaan wat mogelijk is op vlak van subsidies.