Reglement Bibliotheek

Viertoren bibliotheken is een samenwerking tussen de bibliotheken van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.

Wie lid wordt van de bibliotheek aanvaardt het gebruikersreglement.

Lidgeld

Tot en met 17 jaar: gratis

Vanaf 18 jaar: € 5 per jaar

Bent u lid van één van de vier bibliotheken, dan mag u ook gratis gebruik maken van de drie andere. De voorwaarden (tarieven, termijnen en aantallen) zijn overal dezelfde.

Uitleenvoorwaarden  

 • Aantal: 15 materialen 
 • Leengeld: gratis
 • Uitleentermijn: 4 weken
 • Verlengtermijn: 4 weken  (je kan 1x verlengen)
 • Telaatgeld (boete): € 0,10 per materiaal/per dag

Dienstverlening

 • Reservatie: € 1 / aanvraag
 • Een werk aanvragen uit een andere bibliotheek (IBL)   
  • tussen openbare  bibliotheken: € 2 / aanvraag
  • uit andere instellingen: de reële kosten voor de levering van het aangevraagd werk

Administratieve kosten  

 • Duplicaatpas: € 2,50        
 • Kosten herinneringsbrieven ten laste van de lener

          - Eerste herinneringsbrief:€ 1

          - Tweede herinneringsbrief:€ 1

          - Derde herinneringsbrief: € 5 

Verlies materiaal: kostprijs materiaal + € 2,50 administratieve kost per materiaal

Het volledig reglement kunt u nalezen in het 'Reglement voor de gebruiker, tarievenblad Viertoren-bibliotheken met bijlagen'.

Ook in de bibliotheek kunt u terecht met vragen over het reglement.