Registratie tweedeverblijver

Na de aankoop van een tweede verblijf, wordt u geacht zich te registreren als tweede verblijver. Gebruik hiertoe het online registratieformulier.