Registratie tweede verblijf

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de aanvrager:

 

Nationaliteit van de eigenaar *
Hoedanigheid van de aanvrager: *
Eigenaar van het onroerend goed: *
Thuisadres (domicilie):
Thuisadres (domicilie):
Thuisadres (domicilie):
Thuisadres (domicilie):
Er is nog een derde mede-eigenaar:
Thuisadres (domicilie):
Er is nog een vierde mede-eigenaar
Thuisadres (domicilie):
Eigenaar van het onroerend goed: *
Zetel van de onderneming:
Zetel van de onderneming:
Zetel van de tweede onderneming:
Zetel van de onderneming:
Thuisadres (domicilie):
Er is nog een private mede-eigenaar: *
th

 

Gegevens van het onroerend goed:

 

Ik geef hierbij toestemming aan het stadsbestuur Nieuwpoort om mijn gegevens door te geven aan I.V.V.O. om toegang tot het Diftar-recyclagepark in Nieuwpoort te krijgen.

 

Contactgegevens:

 

 

 

Verklaring:

 

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.