PRUP Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort

  • Goedkeuring Provincieraad: 24 oktober 2019 
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 17 januari 2020 

Het PRUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

In dit PRUP wordt een nieuw jachthavendok voorzien ten zuiden van het bestaande dok ‘Portus Novus’. Het zal plaats bieden aan een 500-tal jachten. Rond het nieuwe dok komt een stedelijke ontwikkeling met ruimte voor 1.000 wooneenheden, horeca, handelszaken en jachthavengebonden bedrijvigheid. Vanuit dit nieuwe stadsdeel zal een verbinding voor voetgangers en fietsers gemaakt worden tussen Nieuwpoort-stad en de bestaande jachthaven Novus Portus.

Documenten RUP

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een verordenend grafisch plan met een aantal toelichtende kaarten. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na definitieve vaststelling een juridisch verordenende kracht.

Een deel van de documenten vindt u in bijgaande documenten. Alle info staat te lezen op de website van de provincie West-Vlaanderen