Premie voor het afkoppelen van hemel- en afvalwater

Vraag de premie aan

U hebt recht op deze premie wanneer de afkoppelingswerken gepaard gaan met openbare rioleringswerken van stad Nieuwpoort waarbij een gescheiden stelsel in de straat wordt aangelegd, waardoor de aanvrager verplicht wordt om afkoppelingswerken uit te voeren. Deze afkoppelingswerken moeten uitgevoerd worden:

  • Overeenkomstig de VLAREM-wetgeving
  • In samenspraak met de door de stad aangestelde afkoppelingsadviseur

De premie wordt slechts eenmalig per adres toegekend op basis van voorgelegde facturen of prestaties. Indien u de werken zelf uitvoert moet u volgende stavingsstukken voorleggen:

  • Kopie van facturen/ kasticket in verband met de afkoppelingswerken (aankoop van materialen)
  • Een verklaring op eer  van de gepresteerde uren ‘eigen werk’. Voor de verrekening van deze uren zal een kostprijs van 7,5 €/uur gehanteerd worden
  • Foto’s tijdens de uitgevoerde werken

De afkoppelingsdeskundige zal na het uitvoeren van de werken het rioleringsstelsel op privaat domein keuren om na te gaan dat de werken op een correcte wijze gebeurde. De premie wordt enkel verleend wanneer de aanvrager een groen of oranje attest heeft ontvangen en kan voorleggen

Vraag de premie aan