Premie herbruikbare luiers

Online aanvragen

Wie kiest voor herbruikbare luiers, kan hiervoor een premie krijgen van de stad Nieuwpoort. Het maximum bedrag bedraagt 100 euro per kind.

Waarom?

Wegwerpluiers zijn duur en creëren veel afval. Tot meer dan een ton restafval aan wegwerpluiers per kind over de gehele luierperiode! Herbruikbare luiers zijn een goedkoop en duurzaam alternatief.

Wat is een 'herbruikbare luier'?
Elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat u deze luier na gebruik niet weggooit, maar wast.

Voorwaarden

  • Uw gezin is ingeschreven in het bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister van Nieuwpoort. 
  • De premie voor herbruikbare luiers kan éénmalig aangevraagd worden door vader, moeder of wettelijke voogd voor een kind tot 3 jaar.
  • U kunt een factuur voorleggen van de aankoop van herbruikbare luiers
  • U dient de aanvraag in vóórdat uw kind 3 jaar oud wordt. 

Procedure

U vraagt de premie aan via het online aanvraagformulier op deze webpagina en u voegt hierbij

  • factuur van de aankoop van herbruikbare luiers
  • geboorteattest van het kind of de adoptieakte
  • attest samenstelling van het gezin of getuigschrift gedeelde woonst

Deze attesten kunt u eenvoudig en snel bekomen via het digitaal loket.  

Bedrag

De premie bedraagt per aanvrager en per kind de helft van de factuurprijs van de herbruikbare luiers en de bijhorende benodigdheden met een maximum van € 100.

Online aanvragen