Pieter Deswartelaan

De Stad en de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwen samen de Pieter Deswartelaan.

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste de Vlaamse overheid om in synergie met de wegenwerken een dubbelrichtingsfietspad langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan te leggen. 

Planning

De werken Pieter Deswartelaan fase 2 tussen de Langestraat en André De Zaeyerstraat zijn op de toplaag asfalt en detailafwerking na volledig klaar.
 
Voor de Pieter Deswartelaan fase 3 tussen de André De Zaeyerstraat en de Oude Spoorwegbedding waren in het kader van de grondverzetregelgeving extra boringen noodzakelijk. De start van fase 3 liep hierdoor vertraging op. De werken aan de nutsleidingen zijn reeds uitgevoerd.
 

Om de hinder van de werken zo kort mogelijk te houden, werd beslist de startdatum te voorzien na het zomerseizoen. Eens de effectieve startdatum gekend is, wordt deze gecommuniceerd. De werken in fase 3 omvatten volgende werken:

  • de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs het water, tevens te gebruiken door voetgangers;
  • de aanleg van een nieuwe rijweg, dubbelrichtingsverkeer met smal wegprofiel in functie van lage snelheid;
  • het verwijderen van bomen en het aanplanten van nieuw groen (hagen, bomen);
  • het plaatselijk voorzien van enkele parkeerplaatsen.

Ontwerpplan 

De laatste versie van het ontwerpplan Pieter Deswartelaan Fase 3 zal onder gerelateerde documenten gepubliceerd worden zodra beschikbaar.