Pieter Deswartelaan

De Stad en de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwen samen de Pieter Deswartelaan.

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste de Vlaamse overheid om in synergie met de wegenwerken een dubbelrichtingsfietspad langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan te leggen. 

Planning

De tweede fase start op maandag 19 april 2021 en betreft het gedeelte tussen de Langestraat en de André De Zaeyerstraat. Eerst worden de verhardingen opgebroken en wordt gestart met de nutswerken. Daarna wordt gestart met straatkolken, funderingswerken etc.

In de derde fase wordt het stuk tussen de André De Zaeyerstraat en de Frontzate aangepakt. De startdatum van deze fase is momenteel nog niet gekend.

Als voorbereiding op deze fase worden van 19 tot 26 april 2021 proefsleuven gemaakt. Tijdens deze werken wordt de volledige Pieter Deswartelaan tussen Langestraat en de Frontzate (Oude Spoorwegbedding) afgesloten.

Onder "Gerelateerde documenten" kunt u het ontwerpplan openen. De geplande bomen op deze site staan nog niet op dit ontwerp ingetekend. Hun inplanting wordt immers bepaald door de ligging van de nutsleidingen (waarvoor in de week van 19 april proefsleuven zijn gemaakt).