Pieter Deswartelaan

De Stad en de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwen samen de Pieter Deswartelaan.

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste de Vlaamse overheid om in synergie met de wegenwerken een dubbelrichtingsfietspad langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan te leggen. 

Planning

De tweede fase startte op maandag 19 april 2021 en betreft het gedeelte tussen de Langestraat en de André De Zaeyerstraat. Eerst worden de verhardingen opgebroken en wordt gestart met de nutswerken. Daarna wordt gestart met straatkolken, funderingswerken etc.

Update! Tijdens de opbraakwerken is de aannemer op een heel ondiepe middendrukgasleiding van Fluvius gestoten.De middendrukgasleiding ligt een 40-tal cm onder het maaiveldniveau, wat te ondiep is voor dergelijke gasleidingen.

Door deze onvoorziene werken schuiven de wegeniswerken spijtig genoeg achteruit. Nutsmaatschappij Fluvius zal hun werken opstarten in de week van 28 juni tot aan het bouwverlof (16/7). Na het bouwverlof zal de aannemer wegeniswerken terug opstarten.
 

In de derde fase wordt het stuk tussen de André De Zaeyerstraat en de Frontzate aangepakt. De startdatum van deze fase is momenteel nog niet gekend.

Ontwerpplan 

Onder "Gerelateerde documenten" kunt u het ontwerpplan openen. De geplande bomen op deze site staan nog niet op dit ontwerp ingetekend. Hun inplanting wordt immers bepaald door de ligging van de nutsleidingen (waarvoor in de week van 19 april proefsleuven zijn gemaakt).