Pieter Deswartelaan

De Stad en de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwen samen de Pieter Deswartelaan.

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste de Vlaamse overheid om in synergie met de wegenwerken een dubbelrichtingsfietspad langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan te leggen. 

Planning

De werken Pieter Deswartelaan fase 2 tussen de Langestraat en André De Zaeyerstraat zijn op de toplaag asfalt en detailafwerking na volledig klaar.
 
De derde fase van de werken in de Pieter Deswartelaan tussen de André De Zaeyerstraat en de Oude Spoorwegbedding ging van start op maandag 19 september 2022, onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.
 
Update 30 september 2022

Tijdens de werkzaamheden werd tweemaal een gasleiding geraakt. De aannemer nam hierbij telkens de gepaste maatregelen waardoor er geen gevaar was voor de omwonenden en de gasleiding veilig kon worden hersteld.

Om bijkomende schade te voorkomen, werden de werken tijdelijk stil gelegd. De aanwezige gasleidingen zullen eerst worden uitgezet op de werf en daarna omzichtig worden blootgelegd. Daarna kunnen de wegenwerken veilig terug opstarten.

Mobiliteit

Naar aanleiding van deze werken wordt het eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de André De Zaeyerstraat aangepast. Voorlopig blijven de ondergrondse afvalstraten in de André De Zaeyerstraat geopend. Indien er problemen zijn met ledigen van de afvalcontainers, worden deze alsnog afgesloten. 

Timing

Er wordt gestreefd om dit straatgedeelte terug open te stellen voor verkeer tegen de kerstvakantie 2022. De toplaag wordt later aangelegd. 


De werken in fase 3 omvatten volgende werken:

  • de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs het water, tevens te gebruiken door voetgangers;
  • de aanleg van een nieuwe rijweg, dubbelrichtingsverkeer met smal wegprofiel in functie van lage snelheid;
  • het verwijderen van bomen en het aanplanten van nieuw groen (hagen, bomen);
  • het plaatselijk voorzien van enkele parkeerplaatsen.

Ontwerpplan 

De laatste versie van het ontwerpplan Pieter Deswartelaan Fase 3 kunt u rechts op deze pagina downloaden.