Pieter Deswartelaan

Over de gehele afstand van de Pieter Deswartelaan kunnen fietsers gebruikmaken van een gloednieuw dubbelrichtingsfietspad.

Vanaf de Frontzate tot aan de Nijverheidsstraat is gekozen voor optimaal ruimtegebruik. Het bestaande fietspad werd omgebouwd naar een fiets- en voetpad. Fietsers en voetgangers kunnen op deze manier beide genieten van de rust uit de omgeving via een afgescheiden pad.

Om het gemotoriseerde, passieve verkeer zo beperkt mogelijk te houden in de Pieter Deswartelaan, is een versmalling van de verharde zones gerealiseerd ter hoogte van het kruispunt met de Pieter Braeckelaan.

In een latere fase (tijdens het plantseizoen) krijgt de straat een groener karakter aangemeten dankzij de aanplanting van verschillende bomen.

Ontwerpplan 

De laatste versie van het ontwerpplan Pieter Deswartelaan Fase 3 kunt u rechts op deze pagina downloaden.