Pieter Deswartelaan

De Stad en de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwen samen de Pieter Deswartelaan.

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste de Vlaamse overheid om in synergie met de wegenwerken een dubbelrichtingsfietspad langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan te leggen. 

Planning

De werken Pieter Deswartelaan fase 2 tussen de Langestraat en André De Zaeyerstraat zijn op de toplaag asfalt en detailafwerking na volledig klaar.
 
De derde fase van de werken in de Pieter Deswartelaan tussen de André De Zaeyerstraat en de Oude Spoorwegbedding ging van start op maandag 19 september 2022, onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.
 

Volgens de huidige planning zal de weg terug opengesteld kunnen worden tegen eind maart 2023, onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.

Mobiliteit

Naar aanleiding van deze werken wordt het eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de André De Zaeyerstraat aangepast. Voorlopig blijven de ondergrondse afvalstraten in de André De Zaeyerstraat geopend. Indien er problemen zijn met ledigen van de afvalcontainers, worden deze alsnog afgesloten. 

Timing

De werken in fase 3 omvatten volgende werken:

  • de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs het water, tevens te gebruiken door voetgangers;
  • de aanleg van een nieuwe rijweg, dubbelrichtingsverkeer met smal wegprofiel in functie van lage snelheid;
  • het verwijderen van bomen en het aanplanten van nieuw groen (hagen, bomen);
  • het plaatselijk voorzien van enkele parkeerplaatsen.

Op woensdag 22 maart 2023 start de aannemer met de voorbereidende werken voor het aanbrengen van de asfalttoplaag. Vanaf donderdag 30 maart 2023 wordt de asfalttoplaag aangebracht. Hierdoor zal de Pieter Deswartelaan vanaf woensdag 22 maart 2023 tot en met vrijdag 31 maart 2023 afgesloten worden voor alle verkeer tussen de Langestraat en de Frontzate. Het kruispunt van de Pieter Deswartelaan met de Langestraat blijft gedurende deze werken steeds bereikbaar. Deze planning is onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.

Ontwerpplan 

De laatste versie van het ontwerpplan Pieter Deswartelaan Fase 3 kunt u rechts op deze pagina downloaden.