Pieter Braecke in het stadspark

Kunstenaar: Pieter Braecke
Locatie: Leopold II park

Deze merkwaardige beeldengroep maakte Pieter Braecke oorspronkelijk voor de Nationale Bank van België in Brussel. Een kind en leeuw vormen de opvallendste figuren. De leeuw bewaakt een zak geld en een kasboek. Het kind is gewapend met een dolk en draagt een Romeinse helm en een mantel gedrapeerd over zijn schouder.

Centraal in de groep bevinden zich de Romeinse ‘fasces’: een symbool van gezag en waardigheid. In 1955 werd dit beeld aan Nieuwpoort geschonken. Op 18 september van dat jaar werd het kunstwerk officieel ingehuldigd in het Leopold II park.

De Nieuwpoortse beeldhouwer Pieter Braecke leefde in het begin van de vorige eeuw. Hij behoorde tot de besten van Europa. Toch bleef deze kunstenaar relatief onbekend. Zijn eigenzinnigheid zorgde voor spanningen met andere kunstenaars (Victor Horta bleef hem echter altijd trouw).

Het werk van Pieter Braecke wordt gekenmerkt door een streven naar zuiverheid. Kunst en schoonheid waren voor hem een godsdienst geworden. Zijn zeer eclectisch werk getuigt van de stijl en vormevolutie van zijn tijd en van de overgang tussen het neoclassicisme, de art nouveau en de art deco.

Meer Pieter Braecke: