Patrimonium

Nieuwpoort is nu een belangrijke badplaats, maar Nieuwpoort is ook een historische haven- en vestingstad met een rijke economische, sociale en militaire geschiedenis.

Door de talloze belegeringen, de totale vernieling van de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog en de toenemende toeristische druk is heel wat verloren gegaan. Maar toch is er ook heel wat overgeleverd:

  • archieven,
  • documenten,
  • monumenten,
  • kunstwerken,
  • gebouwen,
  • tradities,
  • gebruiken,
  • enz.

Het verleden is nog altijd tastbaar en goed zichtbaar: in het landschap (bijvoorbeeld de havengeul of het sluizencomplex) of in het stratenplan (bijvoorbeeld het dambordvorming stratenpatroon). Wie vandaag Nieuwpoort wil begrijpen, kan geen abstractie maken van het maritieme- en het oorlogsverleden van de stad.