Ophaaldienst en Recyclagepark: Danny Fiers

Na een veelzijdige carrière kwam Danny in 1999 bij Stad Nieuwpoort terecht als seizoenarbeider voor de Dienst Netheid. Twee jaar later kon hij als vuilniswagenchauffeur aan de slag. En die functie vervult Danny tot op vandaag nog steeds met heel veel plezier en enthousiasme. Samen met zijn collega’s zorgt hij voor een nette buurt en een vlotte afvalophaling.

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

Tijdens het seizoen starten we elke dag om 6 uur ’s ochtends. Door de drukte is het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk aan de slag gaan. Zo kunnen we ons werk op een veilige manier uitvoeren. We laten het afval ook niet graag lang buitenstaan omdat de kans dan bestaat dat de meeuwen de zakken openscheuren. En dat willen we vermijden. Het einde van onze werkdag is voorzien rond 13 u. Daarna wordt het afval naar een depot in Veurne gebracht. Van daaruit gaat het naar de verbrandingsoven. Daarnaast werken we met verschillende ophaalrondes. Elke dag nemen we een andere zone voor onze rekening. Zo kom ik overal in Nieuwpoort, wat leuk meegenomen is.

Hoeveel afval verzamelen jullie ongeveer?

Elke dagen halen we zo’n 500 à 600 vuilniszakken op in Nieuwpoort-Bad. In Nieuwpoort-Stad verzamelen we rond de 800 zakken. Dit verschil is te verklaren door het hogere aantal ondergrondse containers in de badplaats. In Sint-Joris en Ramskapelle tellen we zo’n 400 zakken. Als mijn vrachtwagen volledig geladen is, dan weegt deze zo’n 26 ton.

Is het aantal afvalzakken toegenomen de afgelopen jaren?

Door de invoering van de ondergrondse afvalcontainers is het aantal huisvalzakken wel gedaald. Vooral in Nieuwpoort-Bad brengen mensen hun huisvuil sneller naar een ondergrondse afvalcontainer. En dat merken we wel. Vroeger reden er twee vrachtwagens uit, maar nu hebben we dat kunnen herleiden tot één vrachtwagen. Wat ik wel opmerk, is dat zakken steeds zwaarder wegen. Vroeger mocht alles in één afvalzak, ook de lichtere zaken zoals flessen of botervlootjes die voor het volume zorgden. Omdat mensen nu meer recycleren, is er meer plaats voor zwaardere huisvuilresten.

Met hoeveel teamgenoten sta jij in voor de afvalophaling?

Onze ploeg bestaat uit twee vaste chauffeurs en drie laders. Mijn collega Miguel en ikzelf besturen om beurten de vuilniswagen. Als ik in verlof of ziek ben, vervult hij de rol van chauffeur. Ben ik de bestuurder, dan gaat hij samen met mijn andere collega Tommy mee als lader.

Hoe belangrijk is teamwork voor jou?

Wij moeten een sterk team vormen zodat wij onze job goed kunnen uitvoeren. Zo moeten de twee laders ingespeeld zijn op elkaar én op de chauffeur. Zij moeten weten hoe de rondes in elkaar zitten en welke manoeuvres ik ga doen. De laders kijken ook mee of ik geen huisvuilzakken vergeet. Die staan soms wel eens op een moeilijk zichtbare plaats. Als zij dan zakken zien staan, brengen ze mij op de hoogte. Ik werk ook graag samen met mensen die hun job graag doen en zich 100 % inzetten. Het is zoveel aangenamer en vlotter werken.

Welke kwaliteiten heb je nodig om jouw job uit te oefenen?

Je moet flexibel zijn want je moet je voortdurend kunnen aanpassen aan de werkomgeving. Je kunt namelijk nooit op voorhand weten wat je zult tegenkomen op de baan. Zo moeten wij onze planning soms wijzigen door onverwachte opstoppingen of wegenwerken. Verder moet je een echt ochtendmens zijn en bereid zijn om in het weekend én op feestdagen te werken. Je mag dat niet ontzien. Tot slot moet je geduldig en kalm blijven. Vooral als het heel druk is. Wij proberen ook altijd vriendelijk en begripvol te reageren op mensen die ons aanspreken.

Wat vind je leuk aan je job?

Iedereen doet trouwens zijn uiterste best om Nieuwpoort zo net mogelijk te houden. We krijgen ook mee van andere mensen dat Nieuwpoort zo proper is. Dat is leuk om te horen. Nieuwpoort is een mooie en propere stad. Dat wil ik graag zo houden. Daarnaast vind ik het ook leuk om met de camion te rijden. Ik heb dit altijd al graag gedaan.

Wat vind je van de Week van het Afvalteam?

Het is een heel mooi initiatief dat onze job in een mooi daglicht plaatst en ons de nodige waardering bezorgt. Afvalophaler zijn, is immers niet gemakkelijk. Het is een harde en een zware job. Door weer en wind zorgen wij ervoor dat het afval opgehaald wordt. Wij merken ook dat onze inzet geapprecieerd wordt. Tijdens de Week van het Afvalteam krijgen we namelijk veel bedankingen of leuke kaartjes. Dat doet deugd!

Wat kunnen de mensen nog doen om jullie werk makkelijker te maken?

Mensen kunnen ons nog het best bedanken door hun afval correct aan te bieden:

1. Zet je afvalzak op tijd buiten.

2. Zet je afvalzak op een goed zichtbare plaats.

3. Maak je zak niet te zwaar! Zorg ervoor dat deze max. 15 kg weegt.