Openbaar onderzoek offshore windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Openbaar onderzoek tot een milieuvergunningsaanvraag en een aanvraag tot concessie van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) om een offshore windmolenpark te bouwen voor de kust van Duinkerke van 8 april 2024 tot en met 18 mei 2024.

In de zone van 50 km² zullen maximaal 46 windmolens met een maximaal totaal geïnstalleerd vermogen van 600 MW gebouwd worden op monopiles. De aanvraag omvat eveneens een offshore platform voor de transmissie en onderzeese kabels. Over de plannen om een windmolenpark te plaatsen op deze locatie werd al een eerste openbare raadpleging gehouden door “la Commission nationale du débat public” van 14 september 2020 tot en met 20 december 2020.

Het geplande windmolenpark ligt aan de Belgische grens waardoor het project ook gevolgen kan hebben voor de Belgische bevolking, economie (scheepvaart) en milieu. Het geplande windpark is gelegen in het Franse Natura 2000-gebied “Bancs des Flandres” en naast het Belgische Natura 2000-gebied “Vlaamse banken”.
Meer info vindt u op volgende website: https://participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr/

Vanaf 8 april wordt het dossier online beschikbaar gesteld via: https://participer.eolien-en-merdunkerque.fr/registre/enquete-emd-rte

Er is momenteel reeds een Nederlandstalige versie van de niet-technische samenvatting en de passende beoordeling, die je hier kan downloaden:

Mogelijkheid om advies te geven:
Indien u wenst te reageren, dient u rechtstreeks te reageren naar de Franse overheid. Reageren kan op de manieren hieronder weergegeven, vanaf 8 april tot en met 18 mei 2024 – 12.30 u.

Als u een reactie indient, zijn we daar graag van op de hoogte (gewoon door bjo.omgeving@vlaanderen.be in cc te zetten van uw mail)? Zo blijven we geïnformeerd over de
knelpunten die u relevant vindt.

Reageren kan:

Reacties kunnen in het Nederlands ingediend worden. Er wordt echter gevraagd om uw advies naar het Frans te vertalen, dit om (taalkundige) misverstanden te vermijden. Latere antwoorden op deze reacties van de Franse overheid zullen enkel in het Frans opgesteld zijn.