Ontvangst partnergemeente Molenlanden

3
Apr
2024

In het verleden ging Nieuwpoort verschillende partnerschappen aan met diverse steden in het buitenland. Deze jumelages zijn geen vriendschappen die louter op papier bestaan. Integendeel, het gaat telkens om een verbroedering in de ware betekenis van het woord. De jumelagecommissie en het stadsbestuur stellen alles in het werk om de hechte vriendschapsbanden tussen Nieuwpoort en onze partnersteden levendig te houden.

De Nederlandse partnergemeente Molenlanden werd op dinsdag 2 april 2024 ontvangen door ons stadsbestuur in Nieuwpoort. Onze stad is sinds 1985 verbroederd met Nieuwpoort aan de Lek. De aanleiding hiervoor was de viering van 700 jaar stadsrechten van Nieuwpoort aan de Lek in 1983.

Op donderdag 12 december 2019 bracht onze burgemeester een bezoek aan de Nederlandse partner om de onderlinge verbroederingsband te vernieuwen. Tijdens deze plechtigheid spraken onze beide gemeenschappen het voornemen uit om contact te houden. Vernieuwing van de band was ook nodig vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Molenlanden, waar Nieuwpoort aan de Lek deel van uitmaakt.

Het ontvangst was de uitgemeten kans om van elkaar te leren en samen te werken rond gemeenschappelijke thema’s en evoluties die ons allen aangaan, nu en in de toekomst.