Nieuport Memorial

Locatie: Sluizen

Aan de voet van het Koning Albert I monument bevindt zich het Nieuport Memorial. Dit monument bestaat uit een centrale pyloon die bewaakt wordt door drie liggende leeuwen. Het gedenkteken brengt hulde aan meer dan 500 Britse soldaten die sneuvelden in 1914 en 1917. Hun namen staan op bronzen platen aan de vier zijden van de pyloon.

Zij behoorden hoofdzakelijk tot de Royal Naval Division en stierven bij de poging Antwerpen te houden in oktober 1914. Het merendeel stierf in 1917. Het was immers pas in juni 1917 dat de Commonwealth-troepen naar deze regio terugkeerden, wanneer het XVth Corps de Franse troepen in de sector van de kust tot Sint-Joris aflosten. Vooral in juli ging het er hevig aan toe. In november 1917 werden ze opnieuw door Fransen afgelost. 

Dit monument in Euville-steen (kalksteen uit het Département de la Meuse, Frankrijk) is een ontwerp van William Bryce Binnie. De leeuwenfiguren zijn van de hand van Charles Sergeant Jagger. Het Nieuport Memorial werd onthuld op 23 juni 1928, in aanwezigheid van generaal Sir George Macdonogh en eerste minister Henri Jaspar. Het werd opgericht op initiatief van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Deze organisatie is verantwoordelijk voor de nagedachtenis van 1,7 miljoen gesneuvelden van het Gemenebest in 150 landen. Wereldwijd beheert de CWGC meer dan 2.500 begraafplaatsen.

Het Nieuport Memorial maakt deel uit van een reeks 'memorials to the missing' die op initiatief van de CWGC in onze contreien werd opgericht. Voor de Ieper- en Wijtschateboog betreft het vier 'memorials': de Menenpoort in Ieper, het Tyne Cot Memorial en twee New Zealand Memorials to the Missing op Buttes New British Cemetery en Messines Ridge British Cemetery. Iets meer ten zuiden, net over de taalgrens, ligt het Memorial van Ploegsteert. Helemaal in het noorden van de Westhoek tenslotte is er het Nieuport Memorial.

Het Nieuport Memorial werd als monument beschermd bij Ministerieel Besluit van 17 december 1999 door opname in het dossier van De Ganzepoot en oorlogsmonumenten. Dit omwille van het algemeen belang gevormd door de esthetische, historische en socioculturele waarde.