Niet akkoord met parkeerboete?

Indien u meent onterecht een parkeerboete te hebben gekregen, kunt u bezwaar indienen. 

Waar u bezwaar indient, hangt af van waar u geparkeerd stond en van wie u de boete ontving: 

  • Nieuwpoort-Bad of betalende zone Nieuwpoort-Stad (Ventweg Kaai)

U kreeg een boete van het parkeerbedrijf. Richt uw bezwaar aan het parkeerbedrijf ParkingPartners. Het betalend parkeren is immers in concessie gegeven aan de private partner ParkingPartners. Dit bedrijf zet parkeerwachters in, onderhoudt de parkeerautomaten en zorgt voor de inning van parkeerretributies. 

Klachten over hun dienstverlening en bezwaren richt u aan 

ParkingPartners -  Dienstweg Havengeul 12a - tel. 058 24 04 79 -parkeren.nieuwpoort.be@streeteo.com

  • Nieuwpoort-Stad (bv. blauwe schijf/bewonersparkeren) 

Neem schriftelijk contact op met het college van burgemeester en schepenen.

  • Parkeerde u op een plaats in Nieuwpoort waar niet geparkeerd mocht worden?
    Dan klopt het dat u een boete toegestuurd krijgt met een briefhoofd dat naar Koksijde verwijst. De administratie hiervoor is immers per zone georganiseerd. De politiezone 'Westkust' doet haar administratie vanuit Koksijde.