Nationaliteit: Belg worden

informatie - Maak een afspraakafgifte volledig aanvraagdossier & indienen verklaring - Maak een afspraak

De wet voorziet in heel wat mogelijkheden om Belg te worden. U kunt uw nationaliteit wijzigen door naturalisatie, nationaliteitskeuze of nationaliteitsverklaring.

Voorwaarden

Inwoners van Nieuwpoort die aan de wettelijke voorwaarden voldoen kunnen een dossier opstarten. 

Algemene informatie is te raadplegen op: 

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/nationaliteit/wie-kan-belg-worden

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/nationaliteit/belg_worden

Procedure

Mail naar bevolking@nieuwpoort.be voor informatie rond welke procedure voor u aangewezen is. Vermeld naam, voornaam, rijksregisternummer. U krijgt een lijst van documenten en bewijzen die u moet verzamelen. 

Wanneer u alle gevraagde documenten en bewijzen in uw bezit hebt, kunt u deze afgeven aan de balie van de dienst of mailen naar bevolking@nieuwpoort.be ter controle. 

Blijkt dat uw dossier volledig is en de documenten in orde zijn, dan wordt uw dossier samengesteld en kunt u een afspraak maken voor het ondertekenen van de verklaring voor de aanvraag van Belgische nationaliteit. U krijgt een eerste ontvangstbewijs. 

Uw dossier wordt naar de bevoegde instanties gestuurd. De aanvraag duurt ongeveer 4 maanden na het 2de ontvangstbewijs. 

Wanneer de Belgische nationaliteit wordt toegekend, werkt de dienst uw dossier verder af. U wordt nadien door de dienst bevolking uitgenodigd om het nodige te doen voor uw Belgische identiteitskaart. 

Meebrengen

De documenten en formulieren die u moet meebrengen zijn afhankelijk van de te volgen procedure. 

  • Elk niet-Belgisch document bestemd voor de Burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag in vrijstelling van legalisatie voorziet); geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  • De documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (de handtekening van de vertaler wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland). 

Bedrag

De kosten zijn afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt.

Voor de procedure via de Rechtbank van Eerste Aanleg (duurt ongeveer 4 maanden) moet een registratierecht van 150 EUR betaald worden te Veurne. 

informatie - Maak een afspraakafgifte volledig aanvraagdossier & indienen verklaring - Maak een afspraak