Milieuklachten

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest werd een meldpunt voor milieuklachten opgericht in Nieuwpoort.

Milieuklachten is een zeer ruim begrip voor diverse zaken die zich kunnen voordoen zoals geur- en lawaaioverlast, lozingen in oppervlaktewater, meldingen betreffende dieren,…

Indien uw klacht geen milieuklacht betreft, wordt ze doorgestuurd naar de correcte dienst.

U kunt milieuklachten zowel schriftelijk indienen bij als mondeling meedelen aan bij de Milieudienst.

Indien 'acute' milieuhinder’ optreedt wanneer de Milieudienst gesloten is, kunt u melding doen bij de politie Westkust op het telefoonnummer 058/53 30 00.