Meeuwen

Meeuwen en de zee lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch hebben veel kustgemeentes te kampen met meeu­wenoverlast. Het stadsbestuur heeft reeds verschillende stappen ondernomen om deze overlast te verhelpen. Dit door het plaatsen van ondergrondse contai­ners, brandweerinterventie, het sensibili­seren van inwoners en bezoekers etc.

Op het vlak van sensibilisering gaat Nieuwpoort nog een stapje verder. Er werd geïnvesteerd in nieuwe borden waarop uitdrukkelijk gevraagd wordt om de meeuwen niet te voederen en dit om verschillende redenen:

 • Het voedsel dat wij eten zorgt voor een hoog cholesterolgehalte bij het dier waardoor het ziek kan worden;
 • Het voederen trekt nog meer meeuwen aan waardoor de overlast erger wordt;
 • Meeuwen worden steeds agressiever omdat ze meer voedsel willen;

Het voederen van meeuwen is bij wet verboden. Wanneer je de vogels voedert, kun je een boete krijgen. Ook worden de dieren door het voedsel aangetrokken wat terug bij overlast kan zorgen tijdens het broedseizoen.

Overlast van broedende meeuwen

Gezien de meeuw een beschermde diersoort is, mag u het dier niet verstoren in het broedseizoen. Stad Nieuwpoort vraagt hiervoor elk jaar een vergunningen om een afwijking te bekomen op het soortenbesluit. Deze vergunning voorziet dat meeuwennesten verwijdert en eieren geprikt mogen worden van woensdag 1 mei tot maandag 15 juli. Deze vergunning stelt duidelijk dat alleen de brandweer of mensen aangesteld door de stad actie mogen en kunnen ondernemen tijdens deze periode.

U kan overlast melden aan milieu@nieuwpoort.be

Gelieve bij een melding volgende zaken te vermelden:

 • concreet onderwerp: meeuwenoverlast;
 • naam en (domicilie)adres van de melder;
 • het adres waar de broedplaats zich bevindt;
 • het aantal meeuwennesten;
 • jouw contactgegevens (vermeld zeker je telefoon- of gsmnummer).

Overlast van broedende meeuwen voorkomen

Éénmaal een meeuw een nest uitgebroed heeft op uw dak/terras is de kans groot dat deze het jaar erop terug komt. Vandaar is het van belang dat de burger zelf ook initiatief neemt om het dier weg te houden. Dit kan op verschillende manieren:

 • betreed het dat dak/terras regelmatig. In het bijzonder van april tot juni
 • zorg ervoor dat er geen effen oppervlaktes beschikbaar zijn om een nest te maken bv. Het spannen van een netten met een maaswijdte van 75mm
 • verwijder regelmatig het nestmateriaal voor het broedseizoen
 • eventueel plaatsen van pinnen

interessante site: http://www.meeuwenindestad.be/nl/