Lokaal Economische Raad

Doelstellingen

 • opvolgen en adviseren van het gemeentebestuur aangaande de grote lijnen van het beleid, de concrete problemen en de behoeften van de actoren op het vlak van de lokale economie
 • studie en bezinning over deze behoeften en problemen met het oog op beleidsontwikkeling in het kader van het lokaal economisch beleid
 • bevorderen van de coördinatie en samenwerking onder de verschillende actoren in het middenveld, onderling en met het gemeentebestuur
 • het gemeentebestuur op het vlak van een handelszaken-vriendelijk beleid en de daartoe aangewende middelen en infrastructuur adviseren
 • ondersteunen van initiatieven van actoren in het middenveld gericht op een breed publiek

Samenstelling

Voorzitter:

 • Karel Debouvry

Ondervoorzitter:

 • Luc Paeme

Secretaris van ambtswege:

 • Mike Sarrazijn

Onderstaande personen zetelen in deze stedelijke adviesraad en zijn door hun vereniging afgevaardigd:

 • Didier Boydens namens de detailhandel Nieuwpoort-Bad (plaatsvervanger is Katrien Verdievel)
 • Erwin Pelgrim namens de detailhandel Nieuwpoort-Stad (plaatsvervangers zijn 

  Luc Schramme en Marijke Verbrugge

 • Luc Paaeme namens Unizo Nieuwpoort (plaatsvervanger is Steve Maenhoudt)

 • Steffi Nowé namens de landbouwsector
 • Romeo Rau namens de visserijsector
 • Philip Averein namens Horeca Nieuwpoort (plaatsvervanger is Wibo Lemmens)
 • Isabelle Deconinck namens de vastgoedsector (plaatsvervanger is Martine De Nie - Sissau
 • Karel Debouvry namens vzw De Noordvaart (plaatsvervanger is Bernieke Rommel)