Langestraat

In Nieuwpoort-Stad wordt de Langestraat aangepakt. De straat moet leefbaarder, aangenamer en veiliger worden voor inwoners en ondernemers.

De rijweg zal aangelegd worden in lichtgrijze asfalt. Voor de voetpaden en parkeerstroken is gekozen voor grijze natuursteen. Om het geheel een frisse uitstraling te geven, komen er bomenrijen langs beide zijden.

Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast en verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voor dit project is 3,65 miljoen euro voorzien.

Presentatie infovergadering

De Stad Nieuwpoort lichtte het vernieuwingsproject Langestraat toe op een infovergadering op 30 september 2021.  Tijdens de infovergadering werd gepraat over de vordering van de wegenwerken en het toekomstplan van de straat.

De presentatie van deze infovergadering kunt u in pdf bekijken. U vindt deze onder "gerelateerde documenten" op deze webpagina.

Fasering

FASE 1

Fase 1 tussen de Pieter Deswartelaan en Arsenaalstraat/Ieperstraat wordt afgerond. Dit straatgedeelte is opnieuw toegankelijk. 

Fase 1 Langestraat

FASE 2

Deel 1 - tussen Ieperstraat/Arsenaalstraat en Markstraat/Oostendestraat

Doel is dat dit straatgedeelte opnieuw toegankelijk is tegen Pasen 2022.

Deel 2 - tussen de Marktstraat/Oostendestraat en Recollettenstraat

Momenteel wordt gewerkt aan de Langestraat tussen de Marktstraat/Oostendestraat en Recollettenstraat/Valkestraat. Gezien de werken goed op schema zitten, zal vroeger gestart worden met de opbraak- en rioleringswerken. 

  • maandag 28 maart 2022 : start met de opbraak van de rijweg en plaatsen van de bemaling.
  • 4 april 2022 : start met de aanleg van de nieuwe riolering.
  • week van 11 april 2022 : overkoppelen nutsaansluitingen op de nieuwe kabels door de nutsmaatschappijen
  • 19 april 2022 verdere aanleg van de riolering

Hinder

  • De Langestraat  tussen Marktstraat/Oostendestraat en Recollettenstraat/Valkestraat zal vanaf 28 maart 2022 niet meer toegankelijk zijn voor verkeer. Plaatselijke doorgang voor voetgangers op de minderhindersteenslag blijft wel gegarandeerd.
  • De doorgang Oostendestraat naar Marktstraat blijft in het kader van bereikbaarheid handelaars behouden.
  • De Recollettenstraat en Valkestraat worden doodlopende straten met plaatselijk verkeer. De Recollettenstraat is bereikbaar vanaf het Marktplein, de Valksestraat vanaf de Kaai. Opgelet: De Recollettenstraat zal tijdens de wekelijkse marktdag niet meer toegankelijk zal zijn met de wagen.
  • Daarnaast wordt vanaf 28 maart 2022 het éénrichtingsverkeer op de Ventweg Kaai doorgetrokken tot aan het rondpunt met de Langebrug .Door deze omleiding wordt de rijrichting vanuit de Sint-Jacobsstraat omgedraaid richting Langebrug in plaats van richting Oostendestraat.

Tegen de zomervakantie moet de straat opnieuw toegankelijk zijn.

Fase 2 Langestraat

FASE 3

Informatie over de derde fase volgt. Deze werken zullen het laatste stuk tot aan de Astridlaan omvatten, én het kleine stukje Langestraat tussen de Astridlaan en de Parklaan. 

Fase 3 Langestraat