Koning Albert I monument

Locatie: Kustweg 2

Het Koning Albert I monument werd opgericht in 1938 op initiatief en met steun van de oudstrijdersverenigingen van de Eerste Wereldoorlog. De IJzer speelde een grote rol tijdens de oorlog, vandaar dat dit monument op de boorden van deze stroom opgetrokken werd.

Het imposante gedenkteken is een ontwerp van Julien de Ridder. Het monument is cirkelvormig en heeft een diameter van 30 meter. Twintig zuilen van baksteen uit de IJzervallei dragen een ringbalk van 100 meter omtrek, boven een kruisvormig terras. Centraal staat het ruiterstandbeeld van koning Albert I. De beeldhouwer is Karel Aubroeck.

Boven op de ringbalk is een wandelgang met oriëntatietafels, die een prachtig uitzicht over de IJzervlakte biedt.

Het monument werd in 1973-1974 grondig gerestaureerd. Elke eerste zondag van augustus wordt hier de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer gehouden.

Onder het Koning Albert I monument bevindt zich het interactief bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort. Westfront toont u het volledige verhaal van de onderwaterzetting van de poldervlakte, waardoor de Duitse invasie in oktober 1914 voor Nieuwpoort tot staan werd gebracht. Een verhaal over de kracht van het zeewater en het slim dirigeren van sluizen en sassen.