Stad Nieuwpoort engageert zich voor het klimaat

De klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd die onmiddellijke actie en samenwerking vereist over de hele wereld. Lokale en regionale overheden hebben, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, een belangrijke voorbeeldrol.

De voorbije jaren zijn in Nieuwpoort al belangrijke stappen gezet om de CO2-uitstoot te verminderen. We zetten nu onze ambitie om verder actie te ondernemen kracht bij door het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors, kortweg CoM) te ondertekenen. Dat is wereldwijd het grootste klimaat - en energie-initiatief waarin lokale overheden vrijwillig rond klimaatdoelstellingen werken.

Samen werken aan het KLIMAATPLAN 2030

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

  • De klimaatverandering beperken door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011. Dit moeten we doen door nog efficiënter om te gaan met energie en door het gebruik van fossiele grondstoffen zo veel mogelijk te vermijden.
    Hierbij moet de energievoorziening verzekerd blijven, betaalbaar zijn én duurzaam. 
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.   

Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen gehaald worden.