Jeugdinformatie

Informatie: alle inlichtingen en feiten die verandering in kennis en attitude bij de ontvanger teweegbrengen, op basis waarvan deze eventueel actie kan ondernemen

  • Kinderen, tieners en jongeren: mensen vanaf 0 tot 30 jaar 
  • Kinder-, tiener en jongereninformatie: Informatie die betrekking heeft op de leefwereld van kinderen en jongeren en die: 
    - hen ondersteunt in ontwikkeling en verzelfstandiging
    - een overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden en kansen, op een objectieve wijze, accuraat, up-to-date en volledig
    - hun maatschappelijke positie verstevigt
    - op hen gericht is en op hun maat vertaald werd