Incontinentiepremie

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan gratis 2 rollen huisvuilzakken verkrijgen.

Voorwaarden

De aanvrager

  • heeft incontinentieproblemen;
  • OF is dialysepatiënt;
  • OF heeft een stoma en verblijft niet constant in een instelling.
  • is minstens 1 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Nieuwpoort.
  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn. De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend. 

Procedure

Hoe aanvragen?

Via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis.

Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden. 

Meebrengen

  • een ondertekende verklaring van uw arts;
  • het meest recente aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak