Huwelijksaangifte

Online huwelijksdatum reserveren Maak een afspraak - huwelijksaangifte

Bent u van plan om te trouwen? Dan moet u dit bij de burgerlijke stand registreren met een huwelijksaangifte. Daarin verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een huwelijksdatum reserveren kan via de knop 'Online huwelijksdatum aanvragen': het betreft echter een voorlopige reservatie die via mail nog zal bevestigd worden door de Dienst Burgerzaken. 

 

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in:

  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

Meebrengen

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

Voor het afsluiten van een huwelijk buiten de normale diensturen wordt een belasting opgelegd van 650 euro. 

Als normale diensturen worden beschouwd alle werkdagen: 

- maandag tot en met vrijdag van 8 u. tot 12 uur en van 13:30 uur tot 17.30 uur.

- zaterdag van 8 uur tot 12 uur. 

Online huwelijksdatum reserveren Maak een afspraak - huwelijksaangifte