Het laatste nieuws van de Watsonwerf - januari 2022

Alle hens aan dek

Het dek van de Reddingboot 2 kreeg in november 2021 een speciale coating. Deze beschermt het originele houtwerk en zorgt er tegelijk voor alle gaten en oneffenheden verdwijnen.

Nadien kreeg het dek een eerste grijze verflaag aangemeten, zoals het vroeger ook was. In een later stadium wordt dit verfprocédé nog eens herhaald. Bij deze tweede verfbeurt zal ook een antisliplaag worden aangebracht.

Glanzend zoals nooit tevoren

Heel wat koperen elementen op het dek waren weggenomen om het houtwerk optimaal te kunnen behandelen. Of om ruimte te maken voor andere ingrijpende werken. Deze items in koper werden vakkundig gekuist en opgeblonken. Nu het dek min of meer afgewerkt is, werd een aantal van die elementen opnieuw geïnstalleerd.

Om ervoor te zorgen dat er tijdens het varen niemand overboord valt, is het schip uitgerust met een metalen reling. Deze wordt voorlopig niet teruggeplaatst maar krijgt wel al de nodige basislagen verf.

Een geel schouwspel

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op de Watsonwerf is het afwerken van de schoorsteen van de Reddingboot 2. Deze had oorspronkelijk een opvallende gele kleur met een zwarte dekplaat.

Er was heel wat onderzoek voor nodig om de historisch correcte geeltint te achterhalen. Na heel wat verftesten werd de gezochte kleur bereikt. Het metalen gevaarte straalt nu volledig in een warme geelschakering. Ook het zwarte schoorsteendeksel werd nauwgezet gerestaureerd.

Met wat verbeelding herkent men in het geel van de schouw en het zwart van de dekplaat twee van de drie kleuren van de Belgische vlag. Het rood komt van de constructie waarop de schouw rust: de plaatstalen overkapping boven de motorkuip.

De motorkap, schouw en schouwdekplaat worden nu veilig opgeborgen tot ze in een later stadium op het schip kunnen bevestigd worden. Daarvoor moeten de twee motoren eerst afgewerkt worden.

Euforisch motorgeronk

In mei 2021 werd de bakboordmotor uit het schip getild. Deze wordt momenteel door specialisten ter zake volledig nagekeken en hersteld.

De stuurboordmotor bevindt zich nog steeds in de Reddingboot 2. De restauratieploeg heeft met veel geduld geprobeerd om deze aan de praat te krijgen. Met succes! Op vrijdag 26 november 2021 kwam de motor langzaam terug tot leven. Een groot moment van euforie na het vele gesleutel aan de machinerie die bijna 40 jaar lang niet meer heeft gewerkt.