Belasting- en retributiereglementen Handel, Landbouw en Visserij

Datum bekendmaking

Titel

01/09/2021

Reglement '10% meer koopkracht actie' - aanpassing

08/09/2020

Reglement '10% meer koopkracht actie'

08/09/2020

Aanpassing reglement aanmoedigingspremie verwerven vissersvaartuig

12/02/2020

Algemene milieubelasting op bedrijven AJ2020 t.e.m. 2025

16/07/2019

Algemene milieubelasting op bedrijven AJ2019 

29/10/2021

Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2022 t.e.m. 2025

12/02/2020

Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2020 t.e.m. 2025

16/07/2019

Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2019 

29/10/2021

Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2022 t.e.m. 2025

12/02/2020

Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2020 t.e.m. 2025

16/07/2019

Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2019 

29/10/2021

Belasting op de aanplakborden AJ2022 t.e.m. 2025

09/04/2020

Belasting op de aanplakborden AJ2020 t.e.m. 2025 

16/07/2019

Belasting op de aanplakborden AJ2019 

29/10/2021

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2022 t.e.m. 2025

13/12/2019

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2020 t.e.m. 2025 

16/07/2019

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2019

22/12/2021

Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein AJ 2022-2025

06/10/2015

Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein - gecoördineerde versie AJ2015 t.e.m. 2019 

16/01/2020

Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk AJ2020 t.e.m. 2025 

-

Aangifteformulier: Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk AJ2020 

21/01/2019

Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter AJ2019

-

Aangifteformulier: Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter AJ2019

24/06/2016

Reglement inzake ambulante handel op rondtrekkende wijze

13/12/2019

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT AJ2020 t.e.m. 2025 

21/01/2019

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT AJ2019 

13/12/2019

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen AJ2020 t.e.m. 2025 

18/01/2016

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen AJ2016 t.e.m. 2019 

29/10/2021

Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, linkeroever AJ2022 t.e.m. 2025

16/01/2020

Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, linkeroever AJ2020 t.e.m. 2025 

21/01/2019

Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven AJ2019 

22/12/2021

Retributie op de aan- en verkoop van visproducten in de stedelijke Vismijn vanaf 1 januari 2022

02/03/2020

Retributie op de aan- en verkoop van visproducten in de stedelijke Vismijn vanaf 1 maart 2020 

16/04/2013

Retributie op de aan- en verkoop van visproducten in de stedelijke Vismijn vanaf 1 april 2013 t.e.m. 29 februari 2020

12/02/2020

Retributie op het ophalen van visafval en op het gebruik van koelcellen, de vissorteermachine en viskisten in de Vismijn vanaf 1 maart 2020

 30/10/2008

Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw t.e.m. 29 februari 2020            

08/12/2008

Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw - wijziging t.e.m. 29 februari 2020 

15/01/2010

Retributie voor het ophalen van visafval afkomstig van de koelcel in het vismijngebouw t.e.m. 29 februari 2020

12/02/2020

Retributie op het zeven van garnaal in de stedelijke Vismijn vanaf 1 maart 2020

17/01/2012

Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling t.e.m. 29 februari 2020

16/07/2012

Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling – wijziging t.e.m. 29 februari 2020 

 

Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse visveiling t.e.m. 29 februari 2020

 

Reglement op het gebruik van viskisten in de Vismijn door de kopers - gecoördineerde versie t.e.m. 29 februari 2020