Guido Gezelle

Kunstenaar: Martine Platteau
Locatie: Guido Gezelleplein

Dit kunstwerk in cortenstaal werd vervaardigd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het overlijden van de priester-dichter Guido Gezelle in 1999. Het werd onthuld op 27 november van dat jaar.

De constructie toont een dichtvers van de Vlaams taalvirtuoos Gezelle: "Ons leven vloeit, ons leven spoeit; met een getij, zijn we voorbij."