Gemeentelijk RUP Riviera

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.18. §2, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Riviera aan een publieke raadpleging.

Inzage

  • De start- en procesnota liggen ter inzage vanaf 1 december 2021 tot en met 30 januari 2022 enkel op afspraak iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Een afspraak maken kan via e-mail naar stedenbouw@nieuwpoort.be of telefonisch op het nummer 058 22 44 53 (enkel in de voormiddag).
  • In deze periode zullen de start- en procesnota en het verslag van het participatiemoment ook te raadplegen zijn in pdf op deze webpagina onder de rubriek Documenten. 

Opmerkingen?

Als u bij de start- en procesnota ideeën, reacties, … wil formuleren dan dient dit te gebeuren vanaf 1 december 2021 tot en met 30 januari 2022 door middel van één van volgende mogelijkheden:

  • schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort;
  • afgeven tegen ontvangstbewijs op het Stadhuis, Secretarie, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, dit tussen 9-12 en 13-16 uur;
  • per e-mail naar stedenbouw@nieuwpoort.be.