Gemeentelijk RUP Riviera

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.18. §2, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Riviera aan een publieke raadpleging.

Inzage

  • De start- en procesnota lagen ter inzage vanaf 1 december 2021 tot en met 30 januari 2022.