Gemeentelijk RUP omgeving Leopoldpark

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder, maakt het college van burgemeester en schepenen van Stad Nieuwpoort bekend dat het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Omgeving Leopoldpark, dat vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 24 augustus 2023, ter inzage lag vanaf 18 september 2023 tot en met 17 november 2023.

Huidige status: het openbaar onderzoek is afgelopen, de nodige adviezen en bezwaren worden verzameld en verwerkt.