GRUP Nieuwlandplein

  • Goedkeuring gemeenteraad Nieuwpoort: 25 juni 2015
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 14 augustus 2015

Het GRUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.