GRUP Kasteelstraat

De inzagetermijn en het openbaar onderzoek voor het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelstraat, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 26 november 2020, is beëindigd.

Het dossier is nog te raadplegen op deze pagina. Open hiervoor de documenten 1 tot en met 7.

Wat voorafging:

  • De gemeenteraad heeft in zitting van 22 maart 2018 de WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge aangesteld als urbanist tot het opmaken van het GRUP Kasteelstraat.

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 oktober 2019 de start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Kasteelstraat goedgekeurd.
  • In uitvoering van bovenstaand besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.18. §2, heeft het college van burgemeester en schepenen van de stad Nieuwpoort de start- en procesnota van het Gemeentelijk RUP aan een publieke raadpleging onderworpen van 22 oktober 2019 tot en met 20 december 2019.