GRUP Kartuizerduinen

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 februari 2015 de bvba Geomex Kapelleriestraat 3 8840 Staden aangesteld als urbanist tot het opmaken van het GRUP bestaande bebouwde percelen in de Karthuizerduinen.

De gemeenteraad dd. 27 augustus heeft de naam van het Gemeentelijk RUP gewijzigd in GRUP Karthuizerduinen.

Publieke raadpleging (periode van inspraak)

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26/11/2019 de start- en procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Karthuizerduinen goedgekeurd.

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.18. §2, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen van de stad Nieuwpoort de start- en procesnota van het Gemeentelijk RUP aan een publieke raadpleging lopende vanaf 03/01/2020 tot en met 02/03/2020.