GRUP gedeeltelijk herzien BPA Ramskapelle - Dorp (zone 13)

  • Goedkeuring deputatie West-Vlaanderen: 27 februari 2014 
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 10 april 2014 

Het GRUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.