Grootschalige restauratie voor Nieuwpoortse Watson

Stad Nieuwpoort en een ploeg vrijwilligers restaureren samen de Reddingboot 2. Dit houten reddingsschip van het Watson-type is geklasseerd als maritiem erfgoed. Voor de grootschalige restauratie die ongeveer drie jaar zal duren, wordt 90.000 euro voorzien. Doel is dat de boot na het project opnieuw te water gelaten wordt.

Om dit uniek stuk Belgisch en Nieuwpoorts maritiem erfgoed te bewaren, drong een grondige restauratie zich op. Elk onderdeel moet geïnspecteerd worden, van de romp tot de vele koperen elementen. Ook de motoren krijgen een revisie.

Er wordt gebruik gemaakt van originele wisselstukken afkomstig van de Reddingboot 1 die zich ook in de loods bevindt. Deze boot is te zwaar beschadigd om nog hersteld te worden, maar doet wel dienst als kijkmodel.

Voor de restauratie, die vermoedelijk drie jaar zal duren, werkt Stad Nieuwpoort samen met een tiental vrijwilligers, onder leiding van Gilbert Allewerelt.

Schrijf mee aan het verhaal

Via www.nieuwpoort.be/watson kunt u de restauratie volgen en ontdekt u meer over het schip.

De Dienst Cultuur plant in de zomer een expo over de Nieuwpoortse Watson. Daarvoor wordt gezocht naar authentiek bronmateriaal zoals foto’s, dia’s of documenten van het schip en zijn bemanning. Ook anekdotes zijn welkom.

De Dienst Cultuur is te bereiken via cultuur@nieuwpoort.be of tel. 058 79 50 00.