Grof huisvuil

Online aanvragen

Ophaling van grof huisvuil kunt u online aanvragen. In 2021 zijn er vier ophalingen voorzien: op 10 maart, of 2 juni, op 22 september en op 15 december.

De aanvraag dient ten laatste één week voor de ophaalronde ingediend worden.

 Volgende fracties worden NIET opgehaald:

  • Steenslag, betonproducten, stenen bloempotten
  • Inert afval: stortafval, roofing, asbestplaten, glas
  • Eternietplaten, wc, douche, bad
  • Industrieel en/of bedrijfsafval
  • Klein gevaarlijk afval
  • Tuinafval en snoeihout

De retributie bedraagt 35 euro per aanvraag voor zover de duur voor het laden van de vrachtwagen beperkt blijft tot 15 minuten. Indien het laden langer duurt dan 15 minuten, wordt per begonnen schijf van 15 minuten 25 euro extra aangerekend aan de aanvrager.

Online aanvragen