Geschiedenis Watson

De gezusters Watson

In 1946, kort na de Tweede Wereldoorlog, wil de Belgische regering de reddingsdienst aan onze kust uitrusten met nieuwe reddingsboten. Het plaatst daarvoor een order bij scheepswerf Samuel White op het Britse eiland Wight.

Er wordt gekozen voor drie exemplaren van het Watson-model, op dat moment zo wat hét standaardtype reddingsboot.

De drie identieke zusterschepen worden gebouwd, te water gelaten en in dienst genomen in 1948. De Reddingboot 1 krijgt Zeebrugge als thuishaven. In Nieuwpoort wordt gewerkt met de Reddingboot 2. Het derde vaartuig, de Reddingboot 3, komt in Oostende te liggen.

De Nieuwpoortse Watson valt onder de verantwoordelijkheid van het Loodswezenpersoneel. Zijn vaste stek is een grote metalen loods op pijlers in de Havengeul, dat in de volksmond het ‘Blekken Kot’ genoemd wordt. Deze botenschuur bevat de grote davits waaraan de reddingsboot hangt. Bij noodsituaties wordt de motor gestart en het schip wordt in één vlotte beweging naar beneden gelaten. Eens losgekoppeld kon er snel afgevaren worden.

Einde dienst

In de loop van de jaren 80 worden de drie Watson-reddingsboten uit dienst genomen en verlaten ze hun thuishaven. De Watson uit Zeebrugge kwam in Nederland terecht. De Reddingboot 3 reisde van Oostende naar Oostduinkerke waar hij tot 2002 buiten werd tentoongesteld op de site van het Nationaal Visserijmuseum.

Volgens een bruikleenovereenkomst van 16 juni 1987 gaf het Ministerie van Verkeerswezen onze Nieuwpoortse Reddingboot 2 aan de stad Antwerpen. Daar maakte het schip deel uit van de botencollectie van het Nationaal Scheepvaartmuseum, dat nu is opgegaan in het MAS.     

In 1994 werd het Vlaams Gewest de nieuwe eigenaar van de Nieuwpoortse Watson, maar het vaartuig bleef wel ter plekke in het museum in Antwerpen.

Sinds 28 maart 2011 wordt de Reddingboot 2 als varend erfgoed beschermd. Zusterschip Reddingboot 3 geniet dezelfde beschermde status.

Reddingsboot gered!

In april 2018 besloot de stad Antwerpen de bruikleen stop te zetten. Wat voor Nieuwpoort de uitgelezen kans was om onze Reddingboot 2 naar de kust te laten komen. Vlaanderen wijst onze stad het eigendom toe. Op 25 oktober 2018 aanvaardde de Nieuwpoortse gemeenteraad de schenking van het schip.

Het schip keerde daarop terug naar Nieuwpoort, zijn eerste thuisbasis. In afwachting van een concreet restauratieplan kreeg de Reddingboot 2 een tijdelijk onderkomen bij de K.Y.C.N. op de Kromme Hoek.

Het startschot voor de restauratie kwam er op vrijdag 26 februari 2021, toen het schip werd overgebracht naar een loods vlakbij het Kattesas. In dit geïmproviseerd droogdok wordt de komende drie jaar hard gewerkt om de Reddingboot 2 in volle glorie te herstellen en opnieuw vaarklaar te maken.

Watson 2