Gemeentelijke geboortepremie

Bij de geboorte van een kind of de adoptie van een kind jonger dan 3 jaar ontvangt het kind een geboortepremie van de gemeente. 

Voorwaarden

Het gezin moet op datum van geboorte of op datum van de adoptieakte ingeschreven zijn in de bevolking-, vreemdelingen, of wachtregisters van Stad Nieuwpoort. 

Een aanvraag tot het bekomen van de stedelijke geboortepremie of adoptiepremie moet worden ingediend binnen de zes maanden na datum van geboorte of de opmaak van de akte van adoptie. 

Procedure

Wie in aanmerking komt, krijgt met de post een aanvraagdocument. Dit binnen ongeveer 2 maanden na de geboorte.

Bedrag

De premie bedraagt 150 euro in de vorm van een Nieuwpoortse Cadeaubon. Meer info vindt u hier: https://www.ikkoopinnieuwpoort.be/categorie/nieuwpoortse-cadeaubon