Premie voor FSC of ROVU hout

Doe hier uw aanvraag

De stad Nieuwpoort steunt het gebruik van duurzame materialen tijdens verbouwingswerken. Verbouwingswerken aan huizen of appartementen voor huisvestiging van gezinnen komen in aanmerking voor de premie voor het gebruik van FSC en ROVU hout.

Voorwaarden

De voorwaarden om deze stedelijke subsidie te verkrijgen, kunt u nalezen in het subsidiereglement

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in. Indien u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht op de Dienst Milieu. 

Bedrag

In Nieuwpoort bedraagt de subsidie voor daktimmerwerken 20 EUR per m3 met een maximum van 100 EUR

Voor binnen- en buitenschrijnwerk bedraagt dit 10% van de factuur voor het gebruik van FSC of ROVU hout, met een maximum van 125 EUR.

Doe hier uw aanvraag