Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed

Wonen, werken of leven in onroerend erfgoed is uniek, boeiend en uitdagend. Tegelijkertijd brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee voor u als eigenaar of gebruiker.

Zo moet u ervoor zorgen dat het onroerend goed zijn erfgoedwaarde behoudt en
het regelmatig onderhouden. Bovendien is in sommige gevallen een ingrijpende restauratie onvermijdelijk. Dat vraagt vaak een aanzienlijke financiële investering.
Gelukkig sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan wie wil investeren in onroerend erfgoed. 

Meer info vindt u de folder en in onderstaande productpagina's.