Europese nationale rijbewijzen

Vraag registratie Europees rijbewijs aan (enkel voor niet-Belgisch rijbewijs)Vraag omwisseling Europees rijbewijs aan (enkel voor niet-Belgisch rijbewijs)

De volledige lijst van de Europese nationale rijbewijzen werd door de Europese Commissie vastgelegd en is beschikbaar op volgende website: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/models_nl.

Registratie van een Europees nationaal rijbewijs 

Een Europees nationaal rijbewijs kan bij inschrijving in een Belgische gemeente of later gratis geregistreerd worden indien uw rijbewijs werd afgeleverd in een periode dat u nog niet in België was ingeschreven. Het is niet verplicht maar bij verlies of diefstal kunt u veel sneller een duplicaat bekomen. U mag blijven rijden met uw Europees nationaal rijbewijs zolang dit geldig is.

Omwisselen van een Europees nationaal rijbewijs 

Het Europees nationaal rijbewijs kan pas omgewisseld worden wanneer u reeds 185 dagen bent ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente.

In één van de volgende situaties kunt u uw Europees nationaal rijbewijs omwisselen:

  • de geldigheidsduur van een categorie op het Europees nationaal rijbewijs verlopen is of de geldigheidsduur van een categorie verloopt binnen de 3 maanden;
  • het Europees nationaal rijbewijs verloren of gestolen is;
  • het Europees nationaal rijbewijs beschadigd of onleesbaar is;
  • de foto van de houder van een Europees nationaal rijbewijs niet meer gelijkend is;
  • een houder van een Europees nationaal rijbewijs een nieuwe categorie of de basiskwalificatie via examen verwerft in België;
  • een houder van een Europees nationaal rijbewijs 35 uur nascholing heeft gevolgd in België en de code 95 wil verlengen.

Bij verlies of diefstal van een rijbewijs moet u steeds een attest van aangifte van verlies of diefstal afgeleverd door de politie voorleggen.

Opgelet: Een Europees nationaal rijbewijs zonder einddatum (meestal papieren rijbewijzen) moeten verplicht omgewisseld worden binnen de 2 jaar na inschrijving in een Belgische gemeente.

Omwisselen van een buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs 

Wanneer komt u in aanmerking voor omwisseling van uw buitenlands niet-Europees rijbewijs?

Het buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs moet worden vertaald indien het niet werd opgemaakt in één van de drielandstalen of het Engels. De vertaling moet door een in België beëdigd vertaler gebeuren. In ambassades werken er meestal ook beëdigde vertalers en sommige ambassades leveren in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer standaarddocumenten voor de vertaling van rijbewijzen af.

Vraag registratie Europees rijbewijs aan (enkel voor niet-Belgisch rijbewijs)Vraag omwisseling Europees rijbewijs aan (enkel voor niet-Belgisch rijbewijs)