Europees rijbewijs

Maak een afspraak - Europees rijbewijs aanvragen / vernieuwen / hernieuwing medische rijgeschiktheidMaak een afspraak - Europees rijbewijs afhalen

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig. Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?  Maak dan een afspraak om uw rijbewijs te vernieuwen via de blauwe knop op deze pagina.
 • Ook bij hernieuwing na nieuw attest van medische rijgeschiktheid maakt u een afspraak via de blauwe knop op deze pagina om een nieuw rijbewijs aan te vragen. 

Meebrengen

 • Raakte u uw rijbewijs kwijt of werd het het gestolen? Meld dit dan eerst bij de politie en breng bij aanvraag uw verkregen politie-attest mee.
 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs of huidig rijbewijs bij vernieuwing.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Bedrag

Een Europees rijbewijs kost 24 euro. 

Maak een afspraak - Europees rijbewijs aanvragen / vernieuwen / hernieuwing medische rijgeschiktheidMaak een afspraak - Europees rijbewijs afhalen