Erkenning als vereniging

Hoe laat ik mijn vereniging erkennen?

Met het formulier "aanvraag voor erkenning als socio-culturele vereniging" kan u de procedure tot erkenning opstarten.

Ga eerst hier onder eens door de voorwaarden voor een erkenning en de voordelen ervan. 

Moet mijn vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoen om erkend te kunnen worden? 

Ja, je vereniging moet:

 1. Een culturele doelstelling nastreven (een kunst beoefenen, vormen of informeren, bezig zijn met het lokaal erfgoed, leden verzamelen rond eenzelfde hobby of ontspannende activiteiten organiseren...);
 2. Reed een jaar actief zijn;
 3. Hoofdzakelijk in Nieuwpoort actief zijn, de zetel in Nieuwpoort hebben en een bestuur hebben waarvan minstens de helft van de leden in Nieuwpoort woont;
 4. Lid zijn van de cultuurraad of er lid van willen worden;
 5. Een bankrekening hebben op naam van de vereniging;
 6. Zich hoofdzakelijk richten op volwassenen;
 7. Geen winstbejag nastreven.

Wie erkent mijn vereniging?
Het college van burgemeester en schepenen, na onderzoek door de dienst cultuur en advies van de cultuurraad.

Waarom zou ik mijn vereniging laten erkennen?
Omdat er ook voordelen aan zijn verbonden:

 1. Gebruik van lokalen van het gemeenschapscentrum, gratis of tegen voordelig tarief;
 2. Gratis gebruk van feestmateriaal en het andere materiaal van de uitleendienst;
 3. Logistieke en promotionele ondersteuning via publicaties, evenementenkalenders, enz.
 4. Jaarlijkse subsidies

Wanneer weet ik of mijn vereniging wordt erkend en treedt die erkenning in werking?
Uiterlijk drie maanden na je aanvraag brengen we je op de hoogte van de beslissing. De erkenning treedt onmiddellijk na een gunstige beslissing in werking. Je kan subsidies aanvragen vanaf de eerste maand september die op je erkenning volgt.
Je hoeft de erkenning maar één keer aan te vragen. Ze wordt wel jaarlijks geëvalueerd samen met je subsidieaanvraag.