Erfgoedcollectie

De bibliotheek van Nieuwpoort verzamelt alle informatie over auteurs en kunstenaars die een link met Nieuwpoort hebben. 

Zij werden op volgende criteria geselecteerd:

  • afkomstig uit Nieuwpoort
  • in Nieuwpoort gewerkt of gewoond
  • in Nieuwpoort verbleven
  • over Nieuwpoort geschreven of Nieuwpoort afgebeeld in een kunstwerk

Alle werken zijn toegankelijk voor het publiek. De mate waarin ze raadpleegbaar zijn, hangt af van de zeldzaamheid van de werken. De collectie is op 3 plaatsen ondergebracht. Via de catalogus kun je zien waar een bepaalde titel zich bevindt.

Bibliotheek (publieksruimte)

De courante werken (romans, poëzie en non-fictie) werden in de bibliotheek in één rek ondergebracht. De meeste van deze titels kunnen worden uitgeleend, al zitten er ook leeszaalwerken tussen. Deze titels werden ingevoerd in de catalogus en zijn online opzoekbaar.

Magazijn

In het magazijn staan oudere werken, waarvan sommige kunnen worden uitgeleend. Alle titels waarvan de bibliotheek slechts 1 exemplaar bezit, zijn enkel raadpleegbaar.
Ook deze titels zijn online opzoekbaar. Bijvoorbeeld : zoek je in de catalogus op het trefwoord "Nieuwpoort geschiedenis", dan krijg je een overzicht van wat er over dit onderwerp in de collectie zit.


Bureau bibliothecaris

Hier staan de zeldzame werken die nooit ontleend worden. Wil je ze raadplegen, dan maak je vooraf een afspraak met de bibliothecaris. Van een aantal van deze werken werd een kopie gemaakt die wel kan worden ontleend.

Naast boeken verzamelt de bibliotheek ook persknipsels over auteurs, oude toeristische brochures, catalogi van tentoonstellingen in Nieuwpoort, informatie over Nieuwpoortse verenigingen, affiches, uitnodigingen, enz... .

Sinds april 2009 worden de pareltjes uit deze collectie tentoongesteld in de bibliotheek. Dit onder de noemer Nieuwpoortse gewrochten. Per maand wordt een persoon of onderwerp in de kijker geplaatst.

Op zoek naar een werk over Nieuwpoort? Zoek hier in de catalogus.

Meer info?

Evelyne De Pauw (bibliothecaris) en Chantal Bekaert
Kokstraat 18A
T 058 22 30 40
bibadmin@nieuwpoort.be