E-apostille of legalisatie

Maak een afspraak

Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland en uw buitenlands document in België.

Een apostille is een soort legalisatie.  Autoriteiten in het ene land weten dan zeker dat het document uit een ander land officieel en legaal is. Afhankelijk van het land waar u het document wil gebruiken en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is geen van beide nodig. 

Voor welke landen geldt de legalisatie, de apostille of de vrijstelling van legalisatie en apostille? U vindt dit terug via de zoekcriteria op de website van Buitenlandse Zaken. 

Procedure

U kunt een aanvraag voor een apostille legalisatie indienen via mail naar bevolking@nieuwpoort.be.

In uw mail stuurt u de gegevens die betrekking hebben op het document:

  • welk soort document (geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, attest van woonst,...) 
  • naam en voornaam van de betrokkene waar het document betrekking op heeft 
  • eventueel rijksregisternummer van de betrokkene waar het document betrekking op heeft. 
  • Scan van het Belgisch document dat gelegaliseerd moet worden voor het buitenland.
  • Het land van bestemming waarvoor u het document nodig hebt.

U dient te beschikken over een mailadres wanneer u de aanvraag via de burgerlijke stand wil indienen. Indien u niet over een mailadres en/of computer/printer beschikt, kunt u naar de loketten gaan van de dienst Legalisatie, FOD Buitenlandse zaken (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel). 

Wat zijn de stappen?

  • Mail de aanvraag naar bevolking@nieuwpoort.be of maak een afspraak.
  • De dienst bevolking dient uw aanvraag in via de site eLegalization van FOD Buitenlandse Zaken. 
  • Het verzoek tot betaling (20 euro) wordt door het systeem verstuurd naar uw eigen e-mailadres als aanvrager. 
  • De ‘link’ naar het geapostilleerde document wordt rechtstreeks verstuurd naar uw eigen e-mailadres als aanvrager. Volg de instructies in de ontvangen mail of vraag indien nodig ondersteuning bij de dienst Legalisatie te Brussel elegalisation@diplobel.fed.be
Maak een afspraak