Drinkbaar zoet, brak en Noordzeewater tegen 2025

Aquaduin, De Watergroep en FARYS gaven het startschot voor een uniek proefproject: een pilootinstallatie om zowel zoet, brak als zout water te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit.

Proefproject De Ganzepoot is een belangrijke pijler in de strategie van de drie waterbedrijven om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen. Aan het sluizencomplex De Ganzepoot komen 6 waterwegen en de Noordzee bij elkaar. Hierdoor is er het hele jaar door een scala aan zoet, brak en zout water beschikbaar dat tot drinkwater behandeld kan worden.

De proefinstallatie in Nieuwpoort bootst het membraangedeelte van het waterproductieproces op kleinere schaal na. Het membraan is zo ontworpen dat het alleen de kleine moleculen van zuiver water doorlaat.

De testfase duurt minstens 3 maanden. Daarna kan, op basis van de testresultaten van deze en andere technologieën, een nieuw waterproductiecentrum ontworpen en gebouwd worden.

Meer weten? Surf naar de website van Aquaduin