Dorps- en wijkraden

Om de zes jaar, naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, worden de dorps- en wijkraden hernieuwd. Dit gebeurt nadat de kandidaten per wijk of dorp een voorzitter (dorps- of wijkburgemeester) en een ondervoorzitter verkozen hebben.

De dorpsraden vormen een uitstekend kanaal dat het College van Burgemeester en Schepenen in staat moet stellen voeling te houden met wat er daadwerkelijk leeft in de diverse wijken en dorpen.

Het grondgebied van Nieuwpoort is opgedeeld in volgende dorps- en wijkraden:

  • Wijkraad Coupe Gorge-Monobloc: voorzitter Billy Vermeylen
  • Dorpsraad Sint-Joris: voorzitter Hendrik Verslype
  • Wijkraad Middenstad-Sluizen: voorzitter Marc Desmedt
  • Wijkraad Nieuwpoort-Bad: voorzitter Luc Paeme
  • Dorpsraad Ramskapelle: voorzitter Jean Pierre Vandorpe
  • Wijkraad Simli: voorzitter nog te bepalen

Lees meer over de statuten van de dorps-en wijkraden.