Dienst Communicatie - Redactie NUS

Kathleen Osaer is al meer dan 30 jaar actief op de Dienst Communicatie. Lange tijd stond ze alleen in voor het samenstellen van ‘Nieuwpoort, Uw Stad’. Nu gebeurt dat door een team, waar Kathleen nog steeds deel van uitmaakt.

Hoe was jouw eerste ervaring met Nieuwpoort, Uw Stad? Hoe werkte je toen aan het magazine? Computers bestonden nog niet

De toenmalige persdienst moest het lange tijd zonder computer stellen. Het uittypen van de verschillende teksten gebeurde door de Dienst Toerisme. Er was nog geen sprake van digitale foto’s. Voor de cover werden dia’s gebruikt. Het tekst- en fotomateriaal werd op een floppydisk aan de drukkerij bezorgd. De drukkerij stond in voor de lay-out, weliswaar op basis van mijn voorstellen. De verschillende uitgeprinte drukproeven werden naar kantoor gebracht. Ik las alles na en bracht correcties aan. De drukkerij kwam al dat verbeterwerk dan terug ophalen. Ik heb met verschillende drukkerijen samengewerkt en het was voor beide partijen telkens een beetje aanpassen en wennen.

Dankzij de digitalisering verloopt het werkproces dus wat gemakkelijker?

De digitalisering was een zegen! Het spreekt voor zich dat je veel vlotter, efficiënter en sneller kunt werken wanneer je over een computer beschikt. Het betekende uiteraard ook een flinke tijdswinst.

Is het magazine ook inhoudelijk veranderd?

Er is meer aandacht voor het menselijke aspect en dat vind ik een goede zaak. Verhalen over verdienstelijke stadsgenoten, ook jongeren, vallen in de smaak bij de lezers. Het magazine bevat dankzij de toenemende digitalisering veel meer foto’s en illustraties dan vroeger. Ook de rubriek ‘Sociale media’ ontbrak vroeger want er was toen nog geen sprake van Facebook, Twitter en Instagram.

Je begint aan je 34e jaargang als redactiemedewerker. Als heuse ervaringsdeskundige kun je ons ongetwijfeld tal van anekdotes vertellen.

Een echte anekdote is het niet maar ik bewaar de beste herinneringen aan wijlen mevrouw Marie-José Moortgat-Keukelinck, de flamboyante voorzitster van de Culturele Raad en een sterke vrouw! Zij schreef eigenhandig de uitgebreide teksten voor de cultuurbladzijden. Door haar moeilijk leesbaar handschrift was het telkens een hele klus om haar teksten te ontcijferen. Deze energieke dame stond op haar strepen en hield in haar eigen stijl steevast een vurig pleidooi voor het inlassen van haar artikels. De overige redactieleden hadden echter nooit bezwaar tegen haar teksten, integendeel!

Wie is de meest opvallende persoon die je voor het magazine hebt geïnterviewd?

Inwoners interviewen voor de rubriek ‘Iemand van bij ons’ deed ik graag. Ik leerde heel wat mensen kennen en de vele huisbezoeken waren fijne momenten. Zo herinner ik mij het interview met de twee getalenteerde musici Felix en Fauve Vermeirsch, toen allebei nog piepjong. Het interview met wijlen schepen Els Filliaert-Vanlandschoot staat ook voorgoed in mijn geheugen gegrift. Ze was toen nog niet politiek actief als schepen maar ze zette zich onder meer in voor de Speel-o-theek.

Waarom zouden inwoners het magazine moeten lezen?

Het is een mooi, hedendaags magazine dat gretig wordt gelezen. Veel lezers houden alle edities bij. De grafische vormgeving is bijzonder geslaagd en NUS mag gerust de concurrentie aangaan met alle stedelijke infobla

 

Evelien Legein en Tom Bellefroid werken op de stedelijke Dienst Communicatie. Zij startte er in 2016, hij in 2018. Binnen de redactieraad van ‘NUS’ fungeren zij beiden als hoofden eindredacteur.

Wat vinden jullie het leukste onderdeel van het werkproces van Nieuwpoort, Uw Stad?

Tom: Het teamwerk. Vooral die eerste brainstormsessies waarin we voor elk nummer de krijtlijnen vastleggen. Ook het helpen vormgeven van het magazine met onze graficus is altijd leerrijk.

Evelien: Net zoals Tom vind ik die eerste brainstormmomenten echt interessant. Het volledig team zoekt dan samen naar boeiende onderwerpen. Het leuke hieraan is dat iedereen een aparte kijk heeft op de invulling van het magazine.

Tom: Wat het schrijfwerk betreft, kan ik me uitleven in het opstellen van de rubriek ‘Historisch Nieuwpoort’. Als geschiedenisfanaat is dat voor mij altijd een leuke opdracht. Zeker omdat er altijd wat opzoekwerk aan voorafgaat. En daarbij ontdek je soms bijzondere zaken die de moeite waard zijn om verteld te worden.

Wat is voor jullie een geslaagde editie?

Tom: Een NUS is voor mij geslaagd wanneer alles op inhoudelijk en grafisch vlak een coherent geheel vormt. Het stadsmagazine moet ook de ‘Nieuwpoort-factor’ reflecteren: nieuws voor én door Nieuwpoortenaren, mooie foto’s van onze stad en boeiende interviews met mensen van hier. Evelien: Ik ben tevreden wanneer het eindresultaat ook gesmaakt wordt door anderen. Positieve reacties van inwoners en collega’s doen extra deugd. Kritiek nemen we ter harte. Het helpt ons om het de volgende keer beter te doen.

Waar letten jullie op bij het nalezen en schrijven van teksten?

Tom: De redactieploeg streeft bij elk nummer perfectie na. Dat uit zich onder andere in degelijk taalgebruik. Dus ik let goed op dat er balans zit in de taal: niet te moeilijk, niet te simplistisch. Het magazine is er voor elke Nieuwpoortenaar en moet dus ook voor elke Nieuwpoortenaar leesbaar zijn. Evelien: De andere stadsdiensten bezorgen ons een heleboel teksten waarmee we aan de slag kunnen. Daarbij moeten we aandachtig zijn om alles in eenzelfde schrijfstijl op te maken, wat niet altijd even gemakkelijk is. Zo kijken we bij elke tekst waar we – indien nodig – moeten herschrijven, inkorten of uitbreiden. Uniformiteit is belangrijk, niet alleen op vlak van vorm, maar ook op vlak van taal.

Ervaren jullie soms moeilijkheden bij de opmaak van het magazine?

Tom: Ons magazine is een tweemaandelijkse uitgave. Dit betekent dat er over bepaalde zaken, evenementen bijvoorbeeld, al vroeg info moet beschikbaar zijn. Terwijl die gegevens misschien nog niet of slechts gedeeltelijk voorhanden zijn. Dat is niet altijd evident.

Evelien: Door de snel veranderende coronamaatregelen was het niet evident om steeds de juiste informatie mee te geven. Het is een paar keer gebeurd dat de info niet meer klopte. Dat is jammer want we willen absoluut de correcte informatie meegeven. Een andere uitdaging is om Nieuwpoort, Uw Stad telkens op tijd klaar te krijgen. Het is vaak een race tegen de klok.

Experimenteren jullie vaak?

Evelien: Bij de start van de coronacrisis moesten we echt ‘out of the box’ denken. Door de maatregelen waren de meeste artikels niet langer relevant. Daarom zochten we alternatieven. Een leuke oefening die we zullen blijven toepassen. Dus wie weet, komen we in de nabije toekomst met nog nieuwe rubrieken.

Waarom zouden inwoners het magazine moeten lezen?

Tom: Het magazine is één van de belangrijkste communicatiemiddelen van Stad Nieuwpoort. Via NUS krijg je zicht op alle grote en kleine beslissingen: van openbare werken tot evenementen. Om op de hoogte te blijven van het wel en wee in Nieuwpoort is het boekje een onmisbare leidraad.

Evelien: Klopt. Onze magazine vertelt inwoners wat ze kunnen verwachten op vlak van evenementen én het biedt nuttige tips en weetjes. Samen met de website en de sociale media vormt NUS de belangrijkste informatiebron.

 

Senne Vanfleteren is sinds begin 2019 graficus bij Stad Nieuwpoort. De ‘Nieuwpoort, Uw Stad’ van novemberdecember 2020 is het eerste exemplaar dat hij ontworpen heeft.

Wat is jouw rol in de redactie van NUS?

Nadat alle teksten zijn afgewerkt, is het mijn beurt om alles vorm te geven. Artikels moeten uitnodigend zijn om te lezen. Daarom kies ik de juiste afbeeldingen, voeg ik kleur toe en licht ik de opvallende quotes uit. We zorgen ervoor dat alles één mooi geheel vormt. Er volgen drie kritische correctierondes om tot een resultaat te komen waar het volledige team tevreden mee is.

Aan welke kwaliteiten moet een modern magazine voldoen?

Een magazine moet iedereen aanspreken. Op vlak van vormgeving kozen we voor een speelse stijl met meer en grote foto’s, leuke bijschriften en illustraties. Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. Verder is het belangrijk dat je alle info snel terugvindt. Het moet voldoende informatie bevatten, maar ook niet te veel. Daarom combineren we lange met korte artikels én artikels met en zonder foto’s. Voor details verwijzen we nu naar de vernieuwde website.

Wat moet het stadsmagazine voor jou uitstralen?

NUS is één van onze belangrijkste communicatiekanalen. Naast informeren is het ook een middel om te verbinden. Via het stadsmagazine leren we onze stadsgenoten en ondernemers beter kennen.

Hoe belangrijk zijn foto’s voor een magazine?

Zeer belangrijk. Mensen willen geprikkeld worden. Een goede titel maakt de lezer nieuwsgierig, maar met een mooie foto trek je pas echt aandacht.

Waarom zouden inwoners het magazine moeten lezen?

Als je graag op de hoogte bent van het reilen en zeilen in onze stad, dan moet je het zeker lezen.