De kruiwagenvoerders

Kunstenaar: Marcel Van de Perre
Locatie: Oude Veurnevaart

De kruiwagenvoerders werden vervaardigd in de thans verdwenen Nieuwpoortse steenbakkerij Florizoone, die gelegen was aan de Brugse Vaart. Beide sculpturen beelden twee noeste, torsende kruiwagenvoerders uit. Ze staan symbool voor het zware werk van generaties arbeiders die de klei voor de steenbakkerij dolven en wegvoerden.

Vóór de Tweede Wereldoorlog was er aan de steenbakkerij een gekend kunstatelier verbonden waar vele befaamde beeldhouwers kwamen boetseren, modelleren en mouleren omwille van de daar rijkelijk voor de hand zijnde terracottaklei. Zo ook kunstenaar Marcel Van de Perre. Hij vervaardigde De kruiwagenvoerders in het jaar 1937. Dit jaartal staat ook gegraveerd in de sokkel van beide sculpturen.

De kruiwagenvoerders stonden oorspronkelijk aan weerzijden van de ingangsdeur van herberg Vogelsteen, een alleenstaand gebouw op de steenbakkerijsite. In de jaren ’80 van de vorige eeuw verhuisden ze naar het pleintje bij de Oude Veurnevaart. Met de keuze voor deze locatie wilde het stadsbestuur hulde brengen aan de vele Nieuwpoortenaren die in de loop der jaren in de steenbakkerij hebben gewerkt.

In de volkswijken Monobloc en Korea staan nog twee andere kunstwerken die in steenbakkerij Florizoone werden vervaardigd: De roepende visser en De smid, beide van de hand van Josef Arnost Gause.