Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat dit met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo'n project wordt geleid door een projectbegeleider of BENOvatiecoach, die een groot deel van uw taken zal overnemen. De projectbegeleider zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de projectbegeleider een vergoeding. Als deelnemer krijgt u geen extra premie, maar u hebt wel recht op de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. De BENOvatiecoach helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

 • Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen uit dezelfde buurt. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
 • De renovatie gaat over minstens 1 van de onderstaande energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de premie (of van het ventilatiesysteem).
  • Mijn VerbouwPremie voor dak.
  • Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur.
  • Mijn VerbouwPremie voor vloer.
  • Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren.
  • Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler.
  • Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp.
  • Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler.
  • Ventilatiesysteem: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze maatregel komt wel in aanmerking als collectief renovatieproject en de totaalrenovatiebonus.
 • Per woning/appartement kunt u niet meer dan tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.
 • Op de website van Fluvius staat een overzicht van de taken van de projectbegeleider (BENOvatiecoach).

Procedure

Deelnemen?

Deelnemen kan rechtstreeks via een projectleider (BENOvatiecoach) naar keuze. Op de lijst van projectbegeleiders (BENOvatiecoaches) ziet u wie in welke regio actief is en hoe u contact kunt opnemen.

Bedrag

Financieel voordeel
 • De projectbegeleider krijgt een vergoeding van maximaal 600 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6dewooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
 • Elke deelnemer heeft recht op de premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt u met de aanvraag hiervan.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010